KLIENTEI PRIKLAUSANTI NUOSAVYBĖ APSAUGOTA NUO PADALIJIMO

Ieškovas reikalavo pripažinti sugyventinės pastatytą ir jos vardu registruotą gyvenamąjį namą, taip pat jos pirktą žemės sklypą bendrąja daline nuosavybe. Po sėkmingo atstovavimo abiejų instancijų teismuose advokato Dominyko Varno klientės atžvilgiu pareikštas ieškinys buvo atmestas (bylų Nr.2-350-475/2014, 2A-1563-230/2014):

… negalima daryti išvados, kad poros tarpusavio santykiai buvo grįsti besąlyginiu pasitikėjimu ir geranoriškumu, kaip teigia ieškovas, t. y. kad jie buvo artimi tikriems šeimos santykiams.

… namo statybos laikotarpiu ieškovas atliko tam tikrus darbus, tačiau dalyvavimas statybose, nustačius, kad šalys nevedė bendro ūkio ir neturėjo tikslo bendrai įgyti nuosavybę ir ieškovas neprisidėjo piniginėmis lėšomis, nepatvirtina kartu gyvenusių asmenų susitarimo bendrai veikti ir kartu siekti įsigyti ar sukurti bendrą turtą.

… byloje nėra jokių įrodymų, kurie patvirtintų, kad ieškovas būtų vykdęs kokias nors savininko pareigas, pavyzdžiui, apmokėjęs žemės mokesčius ar turto išlaikymo išlaidas. Bylos medžiaga nepatvirtina, kad šalys buvo sudarę jungtinės veiklos sutartį – susitarimą įsigyti žemės sklypą ir pasistatyti namą kaip bendraturčiai ir kad ieškovas būtų atlikęs nuoseklius, kryptingus veiksmus nurodytam tikslui pasiekti.