Tris kartus pabrangusių daugiabučio namo remonto darbų apmokėti visiškai nereikės

2017 m. vasarį Kauno apygardos teismas padėjo tašką byloje dėl vieno gražiausių Kauno Centre, Laisvės al. ir Savanorių pr. sankirtoje esančių gyvenamųjų pastatų stogo remonto išlaidų. Padedami advokato Dominyko Varno, keli daugiabučio namo savininkai kreipėsi į teismą, prašydami pripažinti sandorius ir kitus jų namo remonto dokumentus negaliojančiais, siekdami panaikinti namo administratoriaus reikalavimo teisę į remonto išlaidų atlyginimą. Paskyrus teismo ekspertizę paaiškėjo, kad didelė dalis darbų praktiškai net nebuvo atlikti, savininkams nežinant surašomi nepagrįsti “remonto” dokumentai. Abiejų instancijų teismai ieškinį patenkino, priteisdami ieškovų naudai visas 4579 Eur bylinėjimosi išlaidas.

Teismų sprendime ir nutartyje nurodoma:

… statybos darbų vadovas R.Z. negalėjo pagrįsti panaudotų medžiagų kiekio, nepateikė jų įsigijimą patvirtinančių dokumentų, kai kurios akte nurodytos medžiagos iš vis nepanaudotos, stogo čerpės keistos pažeidžiant tokių darbų technologiją, stogo danga kaip ir buvo nesandari, tokia ir išliko, karnizai nesutvarkyti, kaminų dalys neapskardintos, todėl vertinant darbų visumą darbai atlikti nekokybiškai ir juos reikalinga atlikti iš naujo.

 …neesant avarinei situacijai ir remonto kainai išaugus daugiau kaip du kartus, t. y. ženkliai viršijant preliminarią remonto kainą, žinant, jog tai bus nepakeliama finansinė našta patalpų savininkams, finansiškai nenaudingos rangos sutarties sudarymas vertintinas kaip administratoriui perduotų teisių panaudojimas savo ar trečiųjų asmenų poreikiams (CK 4.84 str. 6 d., 4.242 str. 2 d.), už kurį patalpų savininkai negali būti laikomi atsakingais

…atkreiptinas dėmesys, jog 70 proc. visų akte nurodytų darbų vertės sudarė bokštelio kaina. Tai taip pat patvirtina, jog atsakovai veikė neapdairiai, priešingai savininkų interesams, tikintis, jog savininkai tokias išlaidas turės apmokėti. Tokie atsakovės veiksmai būtų pateisinami, jei stogo remonto darbai būtų susiję su avarinės būklės likvidavimu.

… Tik esant neatidėliotinoms aplinkybėms (avarijos, stichinės nelaimės), administratorius gali organizuoti darbus nepateikęs išankstinės informacijos apie tai patalpų savininkams, tačiau privalo juos informuoti atlikus darbus;

… administratorius … apie stogo remonto darbus, pasirinktą rangovą ir preliminarią jų kainą namo gyventojus informuodamas tik skelbimu savo internetiniame tinklalapyje bei preliminarią kainą nurodydamas nuo 20 000 Lt iki 30 000 Lt, o atliko viso stogo remonto darbus, kurių kaina siekė 70 962 Lt, nors jam puikiai buvo žinoma, kad tokia atliktų darbų vertė yra nepakeliama našta namo gyventojams ir tokių darbų atlikimui jie sutikimo nedavė. 

…administratorius neatliko jo kompetencijai priskirtų veiksmų, jog namo bendraturčiai būtų informuoti apie stogo prastą būklę, stogo padėtį pradėjus vykdyti darbus, galimus neveikimo padarinius, aktyviai nesiekė ir neskatino bendraturčių priimti sprendimą dėl viso stogo remonto darbų atlikimo.

Byla Nr. e2A-232-260/2017, e2-2826-848/2016.