BE TEISMO BEVEIK DVIGUBAI SUMAŽINTA ĮSISKOLINIMO SUMA KREDITO ĮSTAIGAI

Kredito įstaiga reikalavo iš skolininkės nedelsiant sumokėti apie 43 tūkst. EUR (iš jų 14575 EUR paskola, 9763 EUR palūkanos ir 0,2 proc. delspinigių, sudarančių 18 555 EUR), priešingu atveju išieškoti šią sumą iš kelių laiduotojų.

Advokato Dominyko Varno atstovaujamai klientei po intensyvių derybų su kredito įstaiga ir tarpininkaujant Lietuvos Bankui 2016 m. vasarą pavyko be teismo įsikišimo pasiekti, kad kredito įstaiga savo reikalavimus sumažintų iki 27 400 EUR. Be to, kredito įstaiga sutiko neišieškoti skolos iš laiduotojų turto ir be jokių palūkanų išdėstyti skolos mokėjimą po 350 EUR per mėnesį.