AKCININKUI NEREIKĖJO MOKĖTI ŽALOS ATLYGINIMO

Bankrutuojančios įmonės administratorius pateikė žalos atlyginimo ieškinį buvusiam įmonės vadovui, kuris laiku nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos savo įmonei iškėlimo. Atsakovas nurodė, kad dėl nesikreipimo į teismą laiku kaltas ne jis, o įmonės akcininkas (trečiasis asmuo byloje).

Palaikydamas akcininko advokato Dominyko Varno argumentus bei atmesdamas įmonės vadovo poziciją, Kauno apygardos teismas minėtą ieškinį tenkino ir nusprendė, kad akcininkui nekyla atsakomybė dėl įmonės nesikreipimo į teismą laiku, nes akcininko interesai (tęsti bendrovės veiklą) ir įmonės vadovo pareigos ir interesai šiuo atveju nebesutampa, juolab, kad akcininkui net nebuvo pranešta apie įmonės nemokumą. Byla Nr.2-695-230/2016:

… Nuo įmonės faktiško nemokumo momento jos vadovas turi pareigą prioritetiškai ginti kreditorių interesus, kad, įmonei esant nemokiai, būtų maksimaliai apsaugotos kreditorių teisės gauti maksimalų reikalavimų patenkinimą.

… įmonės vadovo atsakomybė pagal Įmonių bankroto įstatymo 8 straipsnio 4 dalį yra specifinė, skirtinga nuo atsakomybės už bendrųjų pareigų įmonei pažeidimą pagal Civilinio kodekso 2.87 straipsnio 7 dalį, nes, įmonei tapus nemokia, akcininkų ir kreditorių interesai nebesutampa.

… pažeista įstatyme įtvirtinta pareiga, todėl įmonės vadovo civilinė atsakomybė atsiranda esant paprasto neatsargumo jo kaltės formai.

2016 m. lapkričio 8 d. Lietuvos apeliacinis teismas šį teismo sprendimą pakeitė, sumažindamas priteistos žalos dydį, tačiau atmesdamas atsakovo prašymą priteisti dalį žalos iš trečiųjų asmenų – įmonės akcininkų (bylos Nr. 2A-741-178/2016)