DERAMA KOMPENSACIJA UŽ SVEIKATOS SUTRIKDYMĄ IR TĖVŲ IŠGYVENIMUS DĖL SŪNAUS GYVYBĖS

2014 metais abiejų instancijų teismuose advokato Dominyko Varno atstovautam nukentėjusiajam L.V., stipriai sužalotam užpuolimo metu, priteista 60 tūkst. Lt, o jo tėvui – 10 tūkst. Lt neturtinei žalai atlyginti.

Byla Nr. 1A-726-634-2014:

…teismas įvertino aplinkybes, jog L. V. buvo stipriai sužalota galva, kiti organai, komos būsenos jis išgulėjo 3 dienas, tik po 5 dienų tapo aišku, kad pavojus gyvybei nebegresia, po įvykio sutriko koordinacija, dėl užspausto nervo kairė pusė buvo tapusi nejautri, pasekmės jaučiamos iki šiol, negali užsiimti pomėgiais, turėtais iki įvykio (sportuoti, groti gitara, šokti). L. V. neabejotinai patyrė stiprų fizinį skausmą, didelius dvasinius išgyvenimus, sukrėtimą ir nepatogumus, bendravimo galimybių sumažėjimą. Nukentėjusiajam padarytas sunkus sveikatos sutrikdymas iš esmės sukėlė ilgalaikį gydymosi procesą, reabilitacijas, neaiškias pasekmes ateityje. Nukentėjusysis neturtinę žalą buvo įvertinęs 100 000 Lt. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai prašomos priteisti sumos dydį sumažino iki 60 000 Lt. Su tokia teismo išvada kolegija sutinka. Priteista suma atitinka nukentėjusiojo ir nuteistųjų interesų pusiausvyrą. Pažymėtina, kad pagal teismų praktiką, asmenims, patyrusiems sunkius sveikatos sutrikdymus priteisiamos nuo 20 000 Lt iki 100 000 Lt sumos padarytai neturtinei žalai atlyginti (kasacinės nutartys 2K-333/2011, 2K-5/2013, 2K-454/2014, 2K-501/2014).

… G. V. dėl nepilnamečiui sūnui padaryto sunkaus sveikatos sutrikdymo, keliančio grėsmę jo gyvybei, neabejotinai patyrė skaudžius dvasinius išgyvenimus, jam teko budėti prie sūnaus visą gydymo ligoninėje laikotarpį, rūpintis reabilitacija, dėl nuolatinės sūnaus priežiūros negalėjo dirbti. Nukentėjusysis negalėjo tinkamai savimi pasirūpinti, tą turėjo daryti jo artimieji. Teisėjų kolegija pripažįsta, kad 10 000 Lt neturtinė žala G. V. priteista pagrįstai, jos dydis nustatytas tinkamai ir neprieštarauja teismų praktikai priteisiant tokio pobūdžio neturtinės žalos atlyginimą (Lietuvos apeliacinio teismo nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 1A-236/2014).